INTUITIVE CONNECTION

Na svých cestách po Latinské Americe poznal místa, kde lidé žijí v souladu s přírodou, mají mimořádně vyvinuty intuitivní schopnosti, orientační smysl a jsou schopni přežít i v těch nejdrsnějších podmínkách.

Je terapeutem metody Intuitive Connection a lektorem výukového systému Intuitivní Inteligence.

Studium psychologie absolvoval na univerzitě UNG Guadalajara Mexico.

Od roku 2008 rozšiřuje aktivně metodu Intuitive Connection.

Zabývá se tvorbou koncentračních cvičení zaměřených na intuitivní Inteligenci.

Aktuálně spolupracuje s organizacemi pro léčbu závislostí Mission Guadiana A.C., s univerzitami psychologie v Mexiku, s akademiemi osobního rozvoje v České Republice a v Mexiku, aplikuje metodu pro profesionální organizace v oblastech krizové intervence, v oblasti obchodu a marketingu, pro osobní růst a vývoj zaměstnanců a v oblasti sportu.

Individuálním způsobem vyučuje systém Intuitivní Inteligence metodou Intuitive Connection .

Metodu terapie aplikuje v individuálních konzultacích a ve skupinách.


Metoda Intuitive Connection

(intuitivní propojení)

Metoda Intuitive Connection (IC) vychází z Intuitivní Inteligence. Je zaměřená na přímé poznávání vnějšího světa a jeho propojení s procesy lidské psychiky.

Metoda byla založena Michalem Ivankou se záměrem obohatit tradiční terapeutické techniky v oblasti psychologické intervence.
Je zaměřená na efektivní poznání dané situace jedince a následné porozumění příčinám způsobujícím jeho aktuální stav. Metoda je aplikovaná formou terapeutického procesu.

Je kvalifikovaná jako alternativní terapeutická technika a využitelná v mnoha terapeutických směrech. Pro možnost používání metody je zapotřebí realizovat 18-ti měsíční výcvik.
Michal Ivanka ve své praxi aplikuje metodu pro rozeznání a řešení emocionálních stavů jedince.


KURZY A WORKSHOPY

Nabízíme zajímavé kurzy zaměřené na rozvíjení vlastních přirozených schopností. Naučíte se jednoduchým meditačním a imaginárním cvikům, které přispěji k Vašemu osobnímu nebo profesnímu růstu, sebeovládání a samoléčbě. Kurzy je možné absolvovat i online! 


Workshopy zaměřené na sebepoznávání, rozvíjení vlastní intuice a telepatických schopností. Naučíte se metodám, které přispějí k Vašemu osobnímu nebo profesnímu růstu, sebeovládání, samoléčbě.

Kurzy jsou určené pro úplné začátečníky, pro všechny z Vás, kdo chcete pomoci své rodině nebo svým blízkým. Dále pak jsou kurzy určeny i pro začínající terapeuty.

Kurzy můžou proběhnout individuálně nebo ve skupinách (maximálně 6 osob). Učební materiály jsou v ceně kurzů.


Kurz Kreativní meditace 

Chcete se naučit řešit své životní situace sami? Navštivte kurz Kreativní meditace, díky kterému si poradíte s každým problémem. Dokonce můžete začít pomáhat i svým blízkým a být jím terapeutem. Kurz je určen i pro úplné začátečníky.
Osvojíte si originální meditační techniky, kreativní imaginární cviky. Meditací se můžete dostat na astrální cestu a vydat se do své minulosti, přítomnosti, dokonce i budoucnosti.

Pro koho je kurz vhodný? 

Pro všechny z Vás, kdo potřebujete:
 • vyřešit problémy ve vztazích (rodinných, partnerských nebo pracovních)
 • najít sebe sama
 • zvednout sebevědomí
 • zbavit se strachu, traumat, depresí
 • odstranit fóbii, úzkostné stavy
 • najít motivaci
 • rozvinout své schopnosti

Cíl kurzu 

Cílem kurzu je pochopit sebe sama. Rozvinout své skryté schopnosti a naučit se je používat v denním životě.


Kurz Psychografie 

Praktický kurz, ve kterém se naučíte základy automatického písma. Naučíte se dostat se do stavu rozšířeného vědomí, za kterého lze automatické písmo použít. Tomu předchází meditace, díky kterým se Vám podaří zklidnit tělo i mysl, oprostit se od okolního světa a myšlenek.

Pro koho je kurz vhodný?

Pro všechny z Vás, kdo potřebujete:

 • vyřešit problémy ve vztazích (rodinných, partnerských nebo pracovních)
 • najít sebe sama
 • zvednout sebevědomí
 • zbavit se strachu, traumat, depresí
 • odstranit fóbii, úzkostné stavy
 • najít motivaci
 • rozvinout své schopnosti


Cíl kurzu

Cílem kurzu je naučit Vás základy automatického písma, rozvinout Vaše intuitivní a telepatické schopnosti.


MICHAL IVANKA

Terapeut a lektor metody Intutive connection

Terapie, terapeutické formace a kurzy


Kontakt:

E-mail: info@michalivanka.com

Telefon ČR: +420 602 778 244

Telefon do Mexika: +52 1 33 12821298

Skype: michal.ivanka

www.michalivanka.webnode.cz

www.michalivanka.com


Intuitivní inteligence


Intuitivní inteligenci považujeme za velmi kreativní a citlivou stránku naší inteligence. Vychází z moderní psychologie a mnoha psychologických postřehů jako např. z investigativních prací švýcarského psychologa Carla Gustava Junga. Tato inteligence nám pomáhá v mnoha situacích v každodenním životě spontánní formou, kde její projev je bezpodmínečný pro daný stav. Můžeme ji rozdělit na dvě části. Na tu, která funguje na podvědomé a předvědomé úrovni, a na tu, kde na vědomé úrovni rozšiřujeme tuto schopnost. Díky jejímu cílenému tréninku se v nás zvyšuje velké množství vnitřních schopností jako je kreativita, intuitivní poznávání, rozhodování, řešení stresujících a těžkých situací.
Intuitivní inteligence je rozšiřovaná v různých oblastech a směrech. Například v oblasti obchodu, v manažerských sférách, v politice, sportu, krizové intervenci, umění, osobním růstu, v lékařském a psychologickém prostředí a v oblasti mediace.
Díky tradiční výchově západní civilizace tato rozšířená inteligence není stimulovaná a dochází k její omezené funkcionalitě. Také na společenské úrovni je koncept intuice velmi zkresleně vysvětlován. Intuitivní inteligence je chápaná jako přirozená schopnost přímého vnímání a poznávání, kde zásadní roli hraje uvědomělá práce s emocemi. V průběhu našeho života máme svobodnou volbu k tomu, abychom rozšiřovali různé druhy naší inteligence a intuitivní inteligence je jednou ze základních pro rozvoj.


CENÍK:

 • Osobní terapie: 1.400 Kč
 • On-line terapie: 800 – 1.500 Kč
 • Terapie na dálku: 800 – 1.500 Kč

Nabízíme kurzy:

 • Kurz Kreativní meditace – 4 h / 2.300 Kč
 • Kurz Intuitivního vidění – 5 h / 2.300 Kč
 • Kurz Psychografie – 6 h / 2.300 Kč
 • Kurz Intuitive Connection – 12 h / 4.300 Kč / tento kurz lze rozložit i do dvou dnů
 • On-line Intuitivní inteligence – 2.800 Kč / školné na měsíc

Změny cen jsou vyhrazeny.


Všechny kurzy se skládají ze tří stupňů:

 • První stupeň: zahájení, základy technik
 • Druhý stupeň: praxe technik
 • Třetí stupeň: použití naučených technik v každodenním životě, celkové shrnutí

Kurzy se konají v Praze.


Kurz Intuitivního vidění

Kurz, který Vám pomůže odhalit a aktivovat Vaše jasnovidecké schopnosti. Díky meditacím budete mít možnost vidět děje minulé, přítomné, ale i budoucí.
Rozvinete si své intuitivní a telepatické schopnosti, které jsou v každém z nás a naučíte se je využívat v denním životě.

Pro koho je kurz vhodný?

Pro všechny z Vás, kdo potřebujete:

 • vyřešit problémy ve vztazích (rodinných, partnerských nebo pracovních)
 • najít sebe sama
 • zvednout sebevědomí
 • zbavit se strachu, traumat, depresí
 • odstranit fóbii, úzkostné stavy
 • najít motivaci
 • rozvinout své schopnosti

Cíl kurzu

Cílem kurzu je rozvinout Vaše intuitivní a telepatické schopnosti. Naučíte se, jak se správně rozhodnout v těžkých situacích a jak pochopit ostatní.


Kurz Intuitive Connection 

Na kurzu se naučíte metodu IC, kterou využijete nejen v osobním životě. Kurz je vhodný i pro začínající terapeuty, kteří hledají vhodnou metodu pro svou práci.
Je souhrnem všech kurzů, které nabízíme (kurz Kreativní meditace, kurz Intuitivního vidění, kurz Psychografie).
V kurzu si osvojíte meditační techniky, kreativní imaginární cviky. Rozvinete své intuitivní a telepatické schopnosti. Naučíte se základy automatického písma. Pochopíte nejen sami sebe, ale budete moci své zkušenosti předávat dál a díky svým nalezeným schopnostem pomáhat ostatním.

Pro koho je kurz vhodný?

Pro všechny z Vás, kdo potřebujete:

 • vyřešit problémy ve vztazích (rodinných, partnerských nebo pracovních)
 • najít sebe sama
 • zvednout sebevědomí
 • zbavit se strachu, traumat, depresí
 • odstranit fóbii, úzkostné stavy
 • najít motivaci
 • rozvinout své schopnosti


Ale rovněž pro všechny, kdo se chcete:

 • naučit novým zajímavým metodám
 • stát terapeutem a nevíte jak
 • naučit pomáhat nejen sami sobě, ale i svým blízkým

Cíl kurzu

Cílem kurzu je naučit Vás metodu IC v plném rozsahu. Vyškolíme Vás a pomůžeme Vám stát se terapeutem nejen pro Vaší vlastní potřebu, ale i pro pomoc ostatním.

Prohlášení o cookies
Tyto stránky používají soubory cookies k analýze návštevnosti a zajištění maximální kvality služeb. Pokračováním prohlížení těchto stránek dáváte na vědomí svůj souhlas. Děkujeme.